certificering

Kwaliteit is top prioriteit voor ons

Ruwer is lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en zijn we NEN4400-1 gecertificeerd.
Dat biedt kwaliteit en betrouwbaarheid aan onze klanten en kandidaten.

Onze contracten worden periodiek getoetst door onafhankelijke instanties op wet- en regelgeving, veiligheid op de werkvloer, sociale voorzieningen en fiscale eisen. Door de stichting Normering Arbeid (SNA) wordt gecontroleerd dat we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan ketenaansprakelijkheid.

Voor Expats

Ruwer is erkend referent bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IMD) onder nummer 333000601.
Wij helpen expats bij het vergunningsaanvragen. Voor bekijken van het openbaar register klik hier

Kijk hier voor

   voorwaarden  privacy statement